Παραίτηση προέδρου

Σήμερα 25/1/2021 συνεδρίασε το Δ.Σ. του Ομίλου και αποδέχτηκε την από 21/1/2021 παραίτηση του προέδρου Α. Αδαμόπουλου.
 Κατά την συνεδρίαση αποφασίστηκε τη θέση του προέδρου να αναλάβει η αντιπρόεδρος κ.Θάλεια Πασσαλάρη Βάρθη και την θέση του αντιπροέδρου ο κ.Κυριάκος Θεοφίλου.

Comments are closed.