Μαθήματα Ανοιχτής Θαλάσσης

Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Ραφήνας Αλκυών  διοργανώνει  μαθήματα ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Στη Σχολή εκπαιδεύονται  ενήλικες άνδρες και γυναίκες. Τα θεωρητικά μαθήματα διδάσκονται με τους πλέον πρόσφορους τρόπους διδασκαλίας. Ειδικά cd-dvd, projectors, slides, μοντέλα ιστιοπλοϊκών σκαφών κλπ, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του ομίλου.

Τα πρακτικά μαθήματα γίνονται σε σύγχρονα σκάφη ανοιχτής θαλάσσης που διαθέτουν όλα τα απαραίτητα μέσα. Στη Σχολή τηρούνται με σχολαστικότητα όλοι οι όροι ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

Μετά το τέλος των θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων και τις σχετικές εξετάσεις οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν Διεθνές δίπλωμα αναγνωρισμένο από το Δημόσιο με το οποίο δύνανται να κυβερνούν δικό τους ή ενοικιαζόμενο σκάφος.

Στη Σχολή διδάσκουν ειδικοί επιστήμονες και έμπειροι ιστιοπλόοι που έχουν διαπρέψει στην ιστιοπλοΐα στη χώρα μας.

Στη Σχολή Ιστιοπλοΐας Ανοιχτής Θαλάσσης γίνονται : οκτώ (8) θεωρητικά μαθήματα , ένα κάθε εβδομάδα (καθημερινή) από 19,00 έως 22,00 και οκτώ (8) πρακτικά. Η πρακτική εξάσκηση γίνεται κάθε Σάββατο ή Κυριακή από 09,00 έως 15,00.

Οι μαθητές μπορούν να λαμβάνουν μέρος σε αγώνες Ιστιοπλοΐας Ανοιχτής Θαλάσσης, ως πλήρωμα με τα σκάφη της Σχολής ή σε εκπαιδευτικά ταξίδια.

Sailing lessons