Πρόγραμμα Διδασκαλίας Πρακτικών Μαθημάτων

 • Εξοικείωση με τα σκάφη

 • Επίδειξη εξοπλισμού ασφαλείας (Σωσίβια, Πυροσβεστήρες, Life raft)

 • Εξάσκηση σε θέματα ασφαλείας (π.χ. φόρεμα σωσιβίων)

 • Εξοικείωση με τα σχοινιά και τους Ναυτικούς κόμπους.

 • Επίδειξη πανιών, ανέβασμα (Βίρα), κατέβασμα (Μάινα), μείωση ιστιοφορίας (Μουδάρισμα).

 • Προετοιμασία Απόπλου.

 • Έλεγχοι σκάφους.

 • Προετοιμασία Κατάπλου.

 • Ταξίδεμα με τα πανιά στις βασικές πλεύσεις (Όρτσα, Πλαγιοδρομία, Πρύμα)

 • Επίδειξη χειρισμών διάσωσης «Άνθρωπος στη Θάλασσα».

 • Επίδειξη λειτουργίας VHF και επικοινωνία με άλλα σκάφη.

 • Αλλαγές θέσης εργασίας (Job rotation).

 • Τιμόνεμα με την Πυξίδα.

 • Αλλαγές πανιών. Μουδάρισμα.

 • Γνώσεις Ναυτοσύνης, Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και Συμπεριφοράς στη Θάλασσα και στα Λιμάνια.

 • Χειρισμοί και Αγκυροβολία σε Λιμάνι και σε Όρμο. Προδετήσεις, Πλαγιοδετήσεις, Πρυμοδετήσεις.

 • Νυχτερινό μάθημα. Ταξίδεμα τη νύχτα. Αναγνώριση των φάρων. Αναγνώριση πλοίων από τα Φώτα Πορείας τους. Ναυτιλία και ταξίδεμα με την Πυξίδα τη νύχτα. Χρήση Κυαλιών στο σκοτάδι.