Πρόγραμμα Διδασκαλίας Θεωρητικών Μαθημάτων

  1. Ονοματολογία ιστιοφόρων εισαγωγή στην ιστιοπλοΐα

  2. Αεροδυναμική και ναυπηγικά στοιχεία ιστιοφόρων

  3. Ναυτιλία 1

  4. Διεθνής κανονισμός αποφυγής συγκρούσεων

      Ασφάλεια καταστάσεις ανάγκης

  5. Πρώτες βοήθειες

      Αγκυροβολιά πρόσδεση ιστιοφόρου

  6. Ναυτιλία 2 πρακτική

      Μηχανές ιστιοφόρων

  7. Ναυτική μετεωρολογία

  8. Απαραίτητα έγγραφα ιστιοφόρων – ναυλοσύμφωνα

      Ναυτικά όργανα